تشکیل جلسه کمیته نقل و انتقالات شبکه بهداشت و درمان جوانرود با حضور خانم دکتر منوچهری ریاست شبکه و سایر اعضای کمیته در محل دفتر ریئس شبکه
 

نقل و انتقال

 

نقل و انتقال

 

نقل و انتقال

 

نقل و انتقال