افتتاح مهد کودک مادر بیمارستان حضرت رسول (ص) به مناسبت هفته دولت با حضورفرماندار محترم و سایر مسئولان شهرستان 

مهد
مهد