بمناسبت روز معلم ،دکتر فریبرز لطفی ریاست شبکه بهداشت و درمان جوانرود

با حضور درتعدادی از مدارس شهر از مقام والای معلم تجلیل و از زحمات معلمین

تشکر کردند.

 
روزمعلم
روزمعلم