تشریف فرمایی ریاست محترم دانشگاه و اعضای هیات رئیسه دانشگاه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی آقایان دکتر منوچهری ،حیدری طیب و.... روز جمعه مورخ  93/10/5  و بازدید ار طرح مطالعاتی کوهرت روانسرو همچنین در حاشیه این جلسه تامین یک دستگاه سی تی اسکن بیمارستان جوانرود با رایزنی نماینده محترم اورامانات در اولویت استانی قرار گرفت.  

e
e
e
e