رونمایی از واکسن پنتاوالان در شهرستان جوانرود با حضور فرماندار محترم و سرپرست شبکه بهداشت و درمان و سایر مسئولین محترم ادارات
 
واکسن
واکسن
واکسن