تشکیل کمیته بمناسبت هفته کاهش مصرف نمک با حضور خانم دکتر منوچهری ریاست شبکه بهداشت و درمان جوانرود و اعضای کمیته در محل دفتر ریاست شبکه
 

نمک

 

نمک