کسب مقام نخست در هفته اطلاع رسانی تغذیه سالم

بنا به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود مرکز بهداشت استان کرمانشاه پس از بررسی فعالیتهای انجام شده در هفته بسیج اطلاع رسانی تغذیه سالم در شهرستانهای مختلف استان و با توجه به تنوع و تکثر برنامه های اجرا شده در شهرستان جوانرود در این هفته و گزارش کامل و جامع این آیین های اجرا شده شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود را بعنوان شبکه برتر استان در این زمینه معرفی نمود . ضمن تبریک به تمام پرسنل و بویژه ستاد مرکز بهداشت شهرستان از زحمات کلیه پرسنل در اجرای موفق برنامه های این هفته تقدیر می شود . 

 

تغذیه در شرایط بحران 4
بنر تغذیه

هفته بسیج اطلاع رسانی تغذیه 2
 
لقمه سالم غذایی 4
لقمه سالم غذایی 2