برگزاری روز جهانی کودک در جوانرود

برگزاری روز کودک کودک در جوانرود

به مناسبت 16مهرماه روز جهانی کودک مراسم ویژه ای در شهرستان جوانرود با محوریت شبکه بهداشت و درمان جوانرود برگزار گردید

دراین مراسم که با دعوت از  مهدهای کودک سطح شهر برگزار شد کودکان با حمل پوستر و تراکت های در ارتباط با این روز تا پارک هلانی جوانرود پیاده رویی کردند ،درپایان نیز  مسابقه دو بین کودکان حاضر درمراسم برگزار و به نفرات برتر جوایزی به رسم یادبوداهداگردید.

سایر فعالیتها:

1-تشکیل جلسه درون بخشی با حضور سرپرستان شبکه و مرکز بهداشت

2-تشکیل کمیته رابطین ادارات با حضور کارشناسان ستادی 3

3-برگزاری مسبقه نقاشی باموضوع تغذیه ،سوانح و حوادث

4-برگزاری جشن روزجهانی کودک در مهدکودک آرینا

5-سمینار آموزش جهت مادران در کلیه مراکز

6-تقدیر از6 مادر نمونه