کلنگ زنی ساختمان جدید مرکز بهداشتی درمانی روستایی بخش شروینه جوانرودبه مناسبت دهه فجر

به مناسبت دهه  فجر،در تاریخ15/11/1390 محل جدید مرکز بهداشتی درمانی شروینه تابعه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرود باحضورفرماندارشهرستان،ریاست شبکه بهداشت جوانرود ،رییس مرکز بهداشت جوانرود،روئسای ادارات شهرستان وامام جمعه بخش شروینه ومردم این بخش کلنگ زنی شد.دکتر خزاعی رییس شبکه بهداشت جوانرود ازاهتمام این شبکه در خدمت رسانی به مناطق محروم وروستایی خبر داد.عظیمی فرماندار جوانرود نیز از زحمات مدیرو مجموعه بهداشت ودرمان شهرستان قدردانی وزحمات آنان راارزنده وعالی برشمرد.

درمانگاه شروینه
درمانگاه شروینه
درمانگاه شروینه
درمانگاه شروینه
درمانگاه شروینه