تقدیرازرییس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرود بعنوان کارمندنمونه خدمتگزار سال92ازطرف فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه جوانرود  به مناسبت هفته بسیج ویادواره شهیدان عزیزویسی نسب وامیرپسندی طی مراسمی که باحضورمسولین وبسیجیان شهرستان برگزارگردیدبااهداءلوح وهدیه به آقای دکترفریبرزلطفی رییس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بعنوان کارمند نمونه خدمتگزارسال92شهرستان جوانرود توسط جناب سرهنگ کولیوند فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه جوانرودتقدیر بعمل آمد

بسیج
بسیج
بسیج
بسیج