تشکیل کارگروه بهداشت شهرستان جوانرود درمحل فرمانداری شهرستان

 

بسمه تعالی

 

صورتجلسه کارگروه سلامت شهرستان جوانرود :

    درروز شنبه مورخ 26/7/93 راس ساعت  13 جلسه کارگروه سلامت شهرستان درمحل سالن جلسات فرمانداری با تلاوت آیاتی چند از کلام ا000 مجید وبا ریاست جناب آقای لهونی فرماندارمحترم برگزارگردید0دراین جلسه  ابتدا جناب آقای دکترلطفی سرپرست محترم شبکه بهداشت ودرمان ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین مطالبی درخصوص طرح نظام سلامت ومزایای آن توضیحاتی را ارائه نمودند ، و سپس مصوبات جلسه قبل مورد پیگیری قرارگرفت که درپایان توسط جناب آْقای لهونی فرماندارمحترم مطالب جمع بندی ومواردذیل به تصویب حاضرین رسید0

 

مصوبات جلسه  :

1ـ مقررگردید توسط ادارات راه وشهرسازی ، شهرداری ، آب وفاضلاب شهری وشبکه بهداشت ودرمان جلسه ای با محوریت شهرداری جهت ارائه راهکارمناسب جهت رفع مشکل فاضلاب خانوارهای انتهای خیابان کشاورز برگزارشود0

2ـ مقررگردید توسط شهرداری حداکثر درمدت دوهفته نسبت به مشخص شدن وضعیت دیوارکشی زمین متروکه خیابان سیل بند پایین تراز مسجد دارلاحسان  اقدام شود0

3 ـ  مقررگردید توسط بخشداری مرکزی ، مرکزبهداشت ، اداره راه وشهرسازی ، آبفار با محوریت بخشداری ازوضعیت فاضلاب روستای سررود سفلی جهت رفع مشکل وارائه راهکارمناسب بازدید بعمل آید0

4 ـ مقررگردید موضوع دفع نخاله های ساختمانی درشورای ترافیک شهرستان مطرح شود0    

5 ـ  مقررگردید مشکلات حاد و اورژانسی آب وفاضلاب روستاهای شهرستان بصورت موقت توسط آبفار برطرف گردد وموضوع به اجرای طرح اصولی موکول نشود ونیزاداره محترم آبفار نسبت به کلرزنی آب آشامیدنی روستاها اقدام کند و وضعیت سلامت آب روستاها به فرمانداری اعلام شود0   

 باتوجه به خریداری شدن چند دستگاه وانت جهت جمع آوری زباله های روستایی ، مقررگردید توسط بخشداریها برنامه ریزی مناسب جهت جمع آوری زباله درسطح روستا بعمل آید وگزارش آن به دبیرخانه کارگروه ارسال شود0  

7 ـ  به منظور جلوگیری ازکشت جالیزی بافاضلاب ، مقررگردید درسال آینده کشاورزی نسبت به تشکیل هیئت نظارتی متشکل ازادارات مرتبط ( امورآب ، جهادکشاورزی ، شبکه بهداشت ودرمان و000) با محوریت جهادکشاورزی جهت بررسی وضعیت کشت جالیزی اقدام ودرصورت مشاهده کشت های غیرمجاز نسبت به شخم زدن آنها باکسب مجوز از مقامات قضایی اقدام شود0

8 ـ مقررگردید توسط اداره اصناف نسبت به تعیین واعلام ساعات کاری قلیان سراها اقدام ودرخصوص پلمپ قلیان سراهای فاقد مجوز پس از بررسی نهایی بصورت تدریجی اقدام شود0

9ـ مقرر گردید اداره اماکن نیروی انتظامی ازفعالیت قلیان سراها خارج ازساعات تعیین شده توسط اصناف ممانعت بعمل آید0  

10ـ مقررگردید بمنظورجانمایی اردوگاه اسکان موقت نسبت به تشکیل هیئتی متشکل از ادارات مرتبط (فرمانداری ، هلال احمر ، شهرداری ، منابع طبیعی ، شبکه بهداشت ودرمان و000 ) با محوریت فرمانداری (ستاد بحران) اقدام وتازمان تعیین مکان مناسب ازاردوگاه انصارواقع درکچل آباد بعنوان اردوگاه موقت استفاده شود0  

 

درپایان جلسه راس ساعت 14 بعدازظهربا صلوات برمحمد(ص) وآل محمد(ص) پایان یافت%م  

 شورا
شورا
شورا
شورا